This work by Şükrü Türedi Tank İmali ve Tic Ltd Şti is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

 

Belgelenmiş Kalitemiz

TS EN 12285-1

TS EN 12285-2

TS 712

ISO 9001:2015      ISO 14001:2015       ISO 45001:2018

 

Kalite Politikamız

ŞÜKRÜ TÜREDİ Tank İmali ve Ticaret Ltd. Şti olarak yer altı ve yer üstü depolama tankı imalatı ve bu ürünlere yönelik de montaj, bakım ve onarım hizmetleri faaliyetleri kapsamında kalite politikamız;

• Kaliteden ödün vermeden müşteri talep ve beklentilerine uygun ürünler üretmek,
• Hammaddenin gelişinden, işletmemizde üretimine ve sevkiyata kadar ki süreçlerde kalite ve yasallık kurallarına uyulan ortamlarda üretimimizi yaparak kalitemizi en üst düzeyde tutmak,
• Yasaları ve kanunları ürün, üretim ve muhafaza standartlarını da göz önünde bulundurarak kaliteli ürünler üretip aynı zamanda Kalite Yönetim Sistemlerinin şartlarına uymak,
• Sistemi sürekli iyileştirmek ve bunun için ihtiyaç duyulan altyapı, çalışma ortamı ve insan kaynaklarını sağlamak,
• Müşteriye saygılı, her kademede çalışanın yönetime katıldığı, sürekli ve yaygın eğitimin benimsendiği, eğitimli ve bilinçli personelle çalışmak,
• Değişen müşteri isteklerini ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ürünlerimizi piyasaya sunmak ve bunu yaparken de müşteri memnuniyetini, beklenti ve isteklerini en üst seviyede tutmaktır.

  • Tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme prensibi ile çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak ve önlemek için:

  • Çevre kanunları, yönetmelik ve diğer ilgili hükümlere uyacağımızı, müşterilerimizin çevre ile ilgili isteklerini gerçekleştireceğimizi,

  • Tüm faaliyetlerimizde endüstriyel kirliliği önleyerek, kirliliği kaynağında en aza indirgeyeceğimizi, atıklarımızı kontrol altında tutup minimize ederek geri kazanımı özendireceğimizi,

  • Doğal kaynak tüketimini (elektrik, su, hammadde, yakıt vb.) kontrol altında tutacağımızı ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yöneleceğimizi,

  • Çevre bilincini yükseltmek amacı ile; eğitimler düzenleyip, ilgili tarafları bilgilendireceğimizi ve yerel halkla paylaşımı sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız

 
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  • Risklerimizi kontrol etmek ve performansımızı iyileştirmeyi sağlamak amacıyla üst düzey yöneticilerin de dahil olduğu İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu oluşturulmuş ve kurul toplantılarında çalışanların kendi düşüncelerini ifade etmeleri sağlanmıştır.

  • Bu sayede iş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin yasal şartlara uygunluğu sistematik bir şekilde ele alınıp, sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi hedeflenmiştir.

  • İnsan Sağlığını Korumak; projelerde ve hizmet sürecimizde insan sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri azaltmayı, çalışanları, müşterileri ve toplumu bilinçlendirmeyi asli işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ve taahhüt ederiz.

  • Şükrü Türedi, İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin kuruluşumuz çalışanları ve taşeronlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleyerek ve ziyaretçi bilgilendirmelerini yaparak, iş kazalarını ve iş hastalıklarını önlemeyi, Yönetiminde desteğini taahhüt etmiştir.